Amronis College

Het ontwikkelen van mensen is altijd onze grote passie. Wij zijn ervan overtuigd dat werken aan zelfontwikkeling de sleutel is om een kwalitatieve waardevolle leven te kunnen leiden en succes te worden in jouw levensloopcarrière.

Amronis College is de opleider in Nederland voor mensen die in Nederland willen wonen,werken en een mooie toekomst willen opbouwen.
m. Amraoui
Directeur Amronis College

Onze filosofie en aanpak

WAARDEN

Amronis college wil cursisten opleiden in een veilige en zelfstandige omgeving. Wij willen dat iedere cursist aan het einde van de dag de deur uitgaat met het gevoel op fijne manier veel geleerd te hebben. Kennis en vaardigheden die bovendien direct toepasbaar zijn in de praktijk.

PARTICIPATIE

Deelnemers komen uit verschillende streken en zelfs uit verschillende landen. Wij houden rekening met de diversiteit binnen onze groepen en hun eigen tempo waarmee zij participeren binnen de Nederlandse samenleving. Binnen onze modules wordt er continu aandacht gegeven aan participatie activiteiten.

AANDACHT

Wij houden onze lesgroepen klein. Er zijn gemiddeld 12 deelnemers per groep. Zo krijgt u meer dan voldoende individuele aandacht binnen de groep. Door te werken in kleine groepen, kunnen de docenten maatwerk leveren zodat iedere cursist het maximale rendement uit de les kan halen.

ONDERSTEUNING

Cursisten kunnen op onderdelen als de verstaanbaarheid, intonatie en spreektempo extra training volgen. Indien nodig wordt een specialist ingezet zoals een logopedist die met de cursist oefent in het uitspreken van letters en klanken. Een cursist die moeite heeft met het lezen van teksten kan door middel van extra oefeningen ondersteund worden.

COMPUTERVAARDIGHEDEN

Cursisten die nog niet vaardig zijn met de computer, krijgen extra aandacht waarin ze de meest basale computervaardigheden leren zoals het openen en sluiten van een programma, het opslaan van bestanden, het verzenden van e-mails, enz.

EXAMENTRAINING

Voordat een cursist het inburgeringsexamen gaat doen, krijgt hij of zij bij Amronis college examentraining. De cursist oefent samen met de docent alle onderdelen van het inburgeringsexamen. Ook wordt er een advies gegeven over de onderdelen waar nog aan gewerkt moet worden. Dit wordt duidelijk besproken met de cursist.

Doorleren is het beste wat werkt!

Sluit Menu