Amronis Instituut

INBURGEREN | PARTICIPEREN

WAARDEN

Amronis Instituut wil cursisten in een veilige en zelfstandige omgeving. Wij willen dat iedere cursist aan het einde van de dag de deur uitgaat met het gevoel op een fijne manier veel geleerd te hebben. Cursisten doen kennis op en ontwikkelen vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

PARTICIPEREN

Cursisten kunnen op onderdelen een extra training verstaanbaarheid, intornatie en spreektempo volgen. Indien nodig word een specialist ingezet zoals een logopodist die met de cursist oefend in het uitspreken van letters en klanken. Een cursist die moeite heeft met het lezen van teksten kan doormiddel van extra oefeningen ondersteund worden.

ONDERSTEUNING

Deelnemers komen uit diverse landen. We houden rekening met hun sociaal-culturele achtergrond en tempo waardoor ze makkelijker binnen de Nederlandse samenleving kunnen participeren. Binnen onze modules wordt er continu aandacht gegeven aan participatie activiteiten.

Amronis Instituut is de opleider in Nederland voor mensen die willen wonen, werken en een mooie toekomst willen opbouwen.

M. Amraoui
Directeur Amronis Instituut