Amronis Instituut

Het ontwikkelen van mensen is altijd onze grote passie.
Wij zijn ervan overtuigd dat werken aan zelfontwikkeling de sleutel is om een kwalitatief en waardevol leven te kunnen
leiden en succesvol te worden.

WAARDEN

Amronis Instituut wil cursisten in een veilige en zelfstandige omgeving helpen. Wij willen dat iedere cursist aan het einde van de dag de deur uitgaat met het gevoel op een fijne manier veel geleerd te hebben. Cursisten doen kennis op en ontwikkelen vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

PARTICIPEREN

Deelnemers komen uit diverse landen. We houden rekening met hun sociaal-culturele achtergrond en tempo waardoor ze makkelijker binnen de Nederlandse samenleving kunnen participeren. Binnen onze modules wordt er continu aandacht gegeven aan participatie activiteiten.

ONDERSTEUNING

Cursisten kunnen op onderdelen een extra training verstaanbaarheid, intonatie en spreektempo volgen. Indien nodig wordt een specialist ingezet zoals een logopedist die met de cursist oefent in het uitspreken van letters en klanken. Een cursist die moeite heeft met het lezen van teksten kan door middel van extra oefeningen ondersteund worden. Amronis Instituut is een organisatie waar een levenslange ontwikkeling van mensen hoog in het vaandel staat. Het verzorgt een pakket aan opleidingen, trainingen, workshops en masterclasses.

Amronis Instituut is de opleider in Nederland voor mensen die willen wonen, werken en een mooie toekomst willen opbouwen.

M. Amraoui
Directeur Amronis Instituut